Nowy gmach dla Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Krakowie

22 stycznia odbyła się ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego nowego gmachu sądu „Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Krakowie”, w której uczestniczył  wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk.

Gospodarzami uroczystości byli Prezes Sądu Okręgowego Pani Barbara Baran oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie Pan Bolesław Rausch. Rangę tego wydarzenia podkreślił wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk, zwracając uwagę na dotychczasowy niedobór bazy lokalowej sądu okręgowego i potrzebie organizowania godnych warunków pracy dla lepszego funkcjonowania instytucji sądowniczych oraz budowania autorytetu i lepszego postrzegania tego ważnego organu przez obywateli.

W nowym budynku o powierzchni 11 tys. m kw. i dziewięciu kondygnacjach znajdą nowe siedziby – wydziału karnego Sądu Okręgowego i cztery sądy rejonowe, które będą rozpatrywać 100 tys. spraw karnych rocznie. Koszt budowy oraz wyposażenia nowej siedziby szacuje się na ok. 70 mln zł. W tubie z aktem erekcyjnym znalazły się również miniaturka łańcucha sędziowskiego, dwie odznaki sędziowskie, medal pamiątkowy Sądu Okręgowego w Krakowie i podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania gmachu.