Nowy kompleks Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Budowa kompleksu budynków Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza  trwała 4 lata i pochłonęła 230 mln złotych.

Wśród zebranych gości w uroczystości otwarcia wzięli udział rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektorzy UJ: prof. Andrzej Mania, prof. Jacek Popiel i prof. Stanisław Kistryn, kanclerz UJ Ewa Pędracka-Kwaskowska, kwestor UJ Teresa Kapcia, byli rektorzy najstarszej polskiej uczelni prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol Musioł, a także przedstawiciele środowiska naukowego z całej Polski, władze miasta i regionu, parlamentarzyści oraz korpus dyplomatyczny. Uroczystość poprowadził dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. Andrzej Warczak. W uroczystości wziął udział również wiceprzewodniczący Sejmiku Województw Kazimierz Barczyk – inicjator specjalnej ustawy O Budowie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, dzięki której mogła powstać m.in. również ta inwestycja.

Podczas uroczystości rektor UJ przypomniał, że wielkimi krokami dobiega końca wieloletni program budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Do jego zakończenia pozostały jeszcze dwie inwestycje – nowe siedziby Wydziału Chemii i Instytutu Nauk Geologicznych. Prof. Wojciech Nowak podziękował także wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie kompleksu budynków Wydziału FAIS.

Uroczystość uświetnił okolicznościowy wykład Z Kopca Krakusa na Zakrzówek. O ?wędrówkach” po Krakowie astronomów i fizyków, który wygłosił prof. Franciszek Ziejka. Uroczystość zwieńczyło wręczenie Nagrody Profesora Henryka Niewodniczańskiego, którą od 1978 roku co trzy lata funduje Instytut Fizyki UJ. Przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe absolwentom fizyki UJ pracującym w polskich ośrodkach naukowych. Jej 11. laureatem został dr Krzysztof Wohlfeldz z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak podaje uczelnia całkowita powierzchnia pomieszczeń dydaktycznych to 1367 m kw. Laboratoria dydaktyczne zajmują 1922 m kw., pracownie komputerowe 772 m kw., laboratoria i pracownie badawcze 4414 m kw., pokoje pracy cichej i pokoje doktorantów 3537 m kw. Na prawie 1000 m kw. urządzono wydziałową bibliotekę. Z czterech dużych audytoryjnych sal wykładowych największa może pomieścić 383 osoby. Kompleks jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dla potrzeb prac prowadzonych w zaawansowanych technicznie laboratoriach naukowo-badawczych i dydaktycznych zbudowano nowoczesną infrastrukturę informatyczną złożoną z okablowania oraz z wysokiej klasy urządzeń sieciowych i serwerowych. Ułożono łącznie 280 km okablowania strukturalnego kategorii 6A oraz około 18 km wielożyłowych kabli światłowodowych. Zainstalowano aktywne urządzenia sieciowe. Parametry infrastruktury sieciowej, choć dotyczą tylko lokalnej sieci komputerowej (tj. LAN), wskazują, że jest to w tej chwili największa i jednocześnie najbardziej rozwinięta technologicznie sieć komputerowa LAN nie tylko w Krakowie, ale nawet w Polsce.

Poniżej link do filmu z otwarcia: