O „Sprawnym Państwie” na Uniwersytecie Ekonomicznym

W auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się dziś konferencja z cyklu ?Sprawne państwo?. Wziął w niej udział przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

Już po raz drugi naukowcy i samorządowcy wzięli udział w zorganizowanej przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej konferencji. Jej głównym tematem była odpowiedź na pytanie o konieczność zmian systemowych w samorządzie terytorialnym.

W dyskusji wzięli udział wybitni eksperci, wśród nich m.in. były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, dr hab. Stanisław Mazur oraz dr Marcin Zawicki. Głos w dyskusji zabrał również Kazimierz Barczyk, który podkreślił konieczność przeglądu rozwiązań przyjętych w polskich ustawach samorządowych i dostosowania ich do współczesnych realiów. Przypomniał też, że środowiska samorządowe z uznaniem odniosły się do opublikowanego w ubiegłym roku raportu o stanie samorządu autorstwa zespołu ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera, jako do listy nieomal gotowych recept na zmiany.