Obchody 750-lecia lokacji Gdowa

Uroczysty koncert podsumowujący całoroczne obchody miał miejsce w niedzielne popołudnie 27 listopada Gminnej Hali Sportowej w Gdowie. Widowisko Artystyczne „Mój Gdów” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Gdów zorganizowało Centrum Kultury w Gdowie i Gmina Gdów, a wsparciem objęło je Województwo Małopolskie.

Przybyli Goście, m.in.: Gospodarz Gminy Gdów – Wójt Zbigniew Wojas, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – Kazimierz Barczyk i Starosta Wielicki – Adam Kociołek.

Słowa uznania i gratulacji zarówno dla uczestników koncertu, jak i za całoroczne obchody 750-lecia Gdowa przekazał Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Kazimierz Barczyk oraz Starosta Wielicki – Adam Kociołek. Wójt Gminy Gdów z kolei dziękował występującym oraz podkreślał wsparcie Województwa, które dofinansowało organizację koncertu i powstającą publikacje dokumentującą 750.urodziny Gdowa.

Uroczystym akcentem było również wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu „Wielki Test o Gdowie”, zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gdowie, które przekazał na ręce zwycięzców Wójt Gminy Gdów i dyrektor Biblioteki. Całość wydarzenia poprowadził ze swadą Krzysztof Bochenek, aktor i konferansjer, przyjaciel Gdowa. Na następne, okrągłe urodziny przyjdzie nam poczekać 5 lat…