Obchody rocznicy wyzwolenia hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych

Dziś na Cmentarzu Rakowickim odbyły się obchody 69. rocznicy wyzwolenia hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. Sejmik Województwa Małopolskiego reprezentował na nich przewodniczący Kazimierz Barczyk.

Kwiaty pod pomnikiem Ofiar Obozów na Cmentarzu Rakowickim złożyli przedstawiciele środowisk kombatanckich, władz miasta i województwa. Przemówienie w imieniu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów wygłosił prezes Kazimierz Świst, który przypomniał ogrom tragedii i ofiar niemieckiego systemu totalitarnego z lat 1933-1945.

– Rozmiary terroru na okupowanych ziemiach polskich są ogromne, bowiem znajdowało się tu blisko 6 tysięcy obozów hitlerowskich, w których więziono około 7,5 mln i pozbawiono życia 6,7 mln ludzi, głównie Żydów i Polaków. Największy z nich, to mający najgorszą sławę, która na zawsze utrwaliła się w historii świata, obóz Auschwitz-Birkenau-przypomniał przewodniczący Sejmiku Województwa Kazimierz Barczyk.

W obchodach wzięły udział szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 7
 2. Szkoła Podstawowa nr 51
 3. Szkoła Podstawowa nr  117
 4. Szkoła Podstawowa nr 119
 5. Szkoła Podstawowa nr 158
 6. Szkoła Podstawowa nr 159
 7. Szkoła Podstawowa ?Rajska Szkoła?
 8. Gimnazjum nr 4
 9. Gimnazjum nr 6
 10. Gimnazjum nr 8 Mistrzostwa Sportowego
 11. Gimnazjum nr 11
 12. Gimnazjum nr 12
 13. Gimnazjum nr 14
 14. Gimnazjum nr 16
 15. Gimnazjum nr 25
 16. Gimnazjum nr 74
 17. Gimnazjum nr 76
 18. Gimnazjum nr 82
 19. IV Liceum Ogólnokształcące
 20. XIV Liceum Ogólnokształcące
 21. XXV Liceum Ogólnokształcące – klasa wojskowa
 22. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51
 23. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53
 24. Zespół Szkól Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3
 25. Zespół Szkół Chemicznych
 26. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

za: malopolskie.pl