Obchody Święta Niepodległości – 11 Listopada w Krakowie

11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach zaborów odzyskała swoją niezależność. W tegoroczne uroczystości Święta Niepodległości, które odbywają się w wielu miastach, miasteczkach i wsiach całego regionu, włączyli się mieszkańcy Małopolski. Nie zabrakło wśród nich także przedstawicieli samorządu województwa.
Kwiaty w imieniu samorządu regionu wraz z przedstawicielami miasta Krakowa oraz rządu złożył również Kazimierz Barczyk – wiceprzewodniczący Sejmiku.