Obywatelski Projekt Konstytucji Solidarności

W 1993 r. K. Barczyk był inicjatorem i współautorem Obywatelskiego Projektu Konstytucji Solidarności, pod którym zebrano prawie dwa miliony podpisów – jego zapisy zostały w części przejęte do obecnie obowiązującej Konstytucji RP.

5 grudnia 1993 r. na wniosek Kazimierza Barczyka w sali obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zorganizowana została konferencja, na której powołana została kilkunastoosobowa Społeczna Komisja Konstytucyjna dla opracowania projektu Konstytucji dla III RP. Po mszy św. w Katedrze na Wawelu i złożeniu kwiatów w Krypcie Józefa Piłsudskiego, kilkuset uczestnikom przybyłym z całego kraju zaprezentowano kilka dotychczasowych projektów Konstytucji m.in. Senatu RP, PC, UPR. Konferencję prowadził Kazimierz Barczyk, który był jej bezpośrednim organizatorem z Sekretariatem Ugrupowań Centroprawicowych oraz Klubem Radnych Centro-prawica Rady Miasta Krakowa.

Inicjator tego projektu wyszedł z założenia, że największy obywatelski pokojowy ruch społeczny w dziejach świata „Solidarność” – który doprowadził do obalenia systemu komunistycznego, żelaznej kurtyny oraz otworzył drogę do zjednoczenia Europy – powinien opracować i przedłożyć obywatelom swój projekt Konstytucji nowego ustroju. Projekt ten był kontynuacją projektu Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” z lat 80-92, w ramach którego opracowano kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw gotowych do uchwalenia – jako program dla naprawy Rzeczpospolitej, opublikowanych w Wydawnictwie Sejmowym w 2001.

Koordynatorem prac komisji został mecenas Andrzej Rościszewski, dziekan Warszawskiej Rady Adwokackiej, później przewodniczącym Komisji został Marian Krzaklewski przewodniczący KK NSZZ Solidarność. Pod Obywatelskim Projektem Konstytucji Solidarności zebrano prawie 2 mln podpisów. Jego zapisy zostały w części przejęte do obecnie obowiązującej Konstytucji RP.

Wokół projektu Konstytucji „S” i szerokiej akcji zbierania podpisów m.in. zaistniała i ukształtowała się Akcja Wyborcza Solidarność. Premier Jerzy Buzek stojący na czele Rządu działającego całą kadencję przeprowadził 4 największe reformy społeczne w koalicji AWS i UW.