Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

Z inicjatywy K. Barczyka MPWiK złożyło wniosek w sprawie budowy Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie obejmujący modernizację i rozbudowę oczyszczalni w Płaszowie, który znalazł się na liście 10 projektów, zakwalifikowanych spośród prawie 400 złożonych aplikacji. W 2000 roku Komisja Europejska przyznała na realizację tego zadania bezzwrotne dofinansowanie w ramach pierwszej transzy funduszu ISPA dla Polski ? w sumie ok. 52 mln euro, a londyński EBOIR udzielił na wkład własny niskooprocentowanego kredytu.