Od „Indeksu” do „Hutnika”

24 wrześniaw sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory odbyła się uroczysta promocja bibliografii „Od Indeksu do Hutnika” z udziałem twórców drugiego obiegu.

Książka liczy prawie 900 stron jest jedną z pierwszych pełnych bibliografii regionalnych czasopism wydawanych bez cenzury w PRL-u. W odpowiedzi na kłamliwą propagandę i agresywną cenzurę komunistyczną wiele środowisk zróżnicowanych pod względem ideologicznym i społecznym przystąpiło do wydawania niezależnych druków poza zasięgiem aparatu kontroli. Stały się one częścią tzw. drugiego obiegu. Wydana właśnie bibliografia to efekt wieloletniej pracy Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie.

Ponad sto niezależnych oficyn, wielotysięczne nakłady tytułów – to bilans krakowskiego drugiego obiegu wydawniczego w latach 1976 – 1989. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie przygotowała jedną z pierwszych pełnych bibliografii regionalnych czasopism wydawanych bez cenzury w PRL-u. „Takiego opracowania inne regiony jeszcze się nie doczekały. Okres przygotowywania tej publikacji to tak naprawdę ponad 20 lat istnienia naszej Fundacji” – przyznaje jej prezes, prof. Tomasz Gąsowski. „Oczywiście ten czas przygotowań przybierał różne formy – zbieraliśmy te tytuły, kolekcjonowaliśmy, opisywaliśmy. Zgromadziliśmy ogromny materiał i stworzyliśmy pewną metodologię, jak można postępować, dążąc do możliwie kompletnego opisania tego wysiłku wydawniczego, publicystycznego, który był jednym z najważniejszych, a kto wie czy nie najważniejszym orężem w naszej walce o wolność” – dodaje. „Nie chcieliśmy jedynie zarejestrować danego tytułu. Zależało nam zdobyć, jak najwięcej informacji – gdzie, jak, kiedy powstawał, kto przy nim pracował, kto zajmował się kolportażem. Przeszukiwaliśmy archiwa, ale szukaliśmy też ludzi, świadków. Dzięki temu stworzyliśmy swoistą listę pracowników podziemnej armii ludzi pracujących dla wolnego słowa” – podkreśla prof. Gąsowski.