Odsłonięcie tablicy upamiętniającej tajne nauczanie

W poniedziałek 19 marca br. w Collegium Novum UJ w Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą tajne nauczanie w czasie II wojny światowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studenci podziemnej uczelni wspominali, że potajemna nauka była ich sposobem walki z niemieckim okupantem.

 

Na wydarzeniu obecne były trzy uczestniczki tajnego nauczania: 98-letnia Marta Lipińska (studiowała rolnictwo, później była profesorem Akademii Rolniczej), 97-letnia Halina Królikiewicz-Kwiatkowska (studiowała polonistykę) oraz 95-letnia Alicja Bijałd-Kozdrój (studiowała medycynę).  Podczas uroczystości, do zebranych przemówił rektor UJ, który mówił:„Młodzi ludzie w zagrożeniu życia decydowali się na naukę. Profesorowie, którzy przetrwali, decydowali się na naukę, kontynuację misji podstawowej uniwersytetu – nauczanie. To były trudne decyzje, mogły skutkować życiem tych osób i ich rodzin”

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się w 73. rocznicę pierwszej po II wojnie światowej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tablica powstała z inicjatywy stowarzyszenia Ne Cedat Academia, a ufundował ją Uniwersytet Jagielloński.