Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

W gmachu Akademii Ekonomicznej 23 września 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki wręczył Kazimierzowi Barczykowi Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.