Opłatek Rady Miasta Krakowa

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie opłatkowe Rady Miasta Krakowa. W spotkaniu w Urzędzie Miasta wzięli udział przedstawiciele Kościoła,  Samorządów Gminy Kraków – z Prezydentami, Przewodniczącymi oraz Radnymi Miasta Krakowa a także licznie zaproszeni goście. W uroczystości łamanie się opłatkiem z Rajcami wziął udział również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa – Kazimierz Barczyk.