Otwarcie Trasy Łagiewnickiej

27 sierpnia, po czterech latach budowy oddana została do użytku Trasa Łagiewnicka, z której skorzystają nie tylko kierowcy, ale również pasażerowie komunikacji zbiorowej – rowerzyści i piesi. Inwestycja ta jest flagowym przykładem współpracy Miasta Krakowa z krajowymi i europejskimi instytucjami finansującymi.

Trasa Łagiewnicka jest elementem ringu krakowskiego – czyli trzeciej obwodnicy Krakowa.

W uroczystości otwarcie udział wziął Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.