Pierwsza sesja Rady Miasta Krakowa

Prezydent Jacek Majchrowski złożył ślubowanie podczas pierwszej sesji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji w sali obrad Rady Miasta Krakowa. Sesję prowadziła radna Teodozja Maliszewska.

Jacek Majchrowski otrzymał od Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Rafała Lisaka dokument potwierdzający wybór na Prezydenta Miasta Krakowa. Następnie złożył wobec RMK ślubowanie: „Obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.

– Wybrany na Prezydenta Miasta Krakowa mam zaszczyt po raz piąty wygłaszać słowa ślubowania. Ta bardzo wzruszająca chwila nie byłaby moim udziałem, gdyby nie ogromne zaufanie, jakim obdarzyli mnie krakowianie. Dziękując im dziś jeszcze raz z całego serca, chcę podkreślić, że jest to dla mnie ogromne zobowiązanie. Zdaję sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży za miasto i pomyślność każdego z jego mieszkańców. Zrobię wszystko, by tego zaufania nie zawieść – powiedział na początku swojego przemówienia prezydent Jacek Majchrowski.

– Rozpoczynając kolejną, już VIII kadencję samorządu, możemy być dumni z Krakowa. Wspólnym wysiłkiem nas wszystkich – mieszkańców tego miasta, zmieniliśmy Kraków w prawdziwą europejską metropolię. Pozostajemy najbardziej rozpoznawalnym w świecie polskim miastem. Słynącym nie tylko ze swojej przeszłości i szczycącym się swoim dziedzictwem, ale też miastem, które udowadnia na co dzień, że potrafi patrzeć w przyszłość i dbać o swoich mieszkańców – dodał.

W trakcie przemówienia prezydent wspomniał także, że co roku w mieście realizowane są liczne inwestycje – od tych największych drogowych po drobne remonty chodników i parki kieszonkowe. Jednocześnie Kraków jest uznawany za najlepszą w Europie lokalizację specjalistycznych usług dla biznesu, która to branża w Krakowie zatrudnia już ponad 70 tysięcy osób i każdego roku tworzy kolejnych kilka tysięcy miejsc pracy.

Podczas sesji ślubowanie złożyli również nowo wybrani radni. VIII kadencja Rady Miasta Krakowa potrwa pięć lat.

zdj. Anna Kaczmarz Gazeta Krakowska