Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Małoposkiego

Podczas pierwszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji wraz ze wszystkimi radnymi uroczyście złożyłem ślubowanie. Po wyborze przewodniczącego sejmiku, którym został Rafał Bochenek wybrano wiceprzewodniczących. Wraz ze mną tę funkcję objęła Pani Iwona Gibas. Moją kandydaturę zgłosił były marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa- obecny Przewodniczący Klubu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Tego dnia zdecydowano również, że marszałkiem województwa będzie Witold Kozłowski. Funkcję wicemarszałków będą pełnić – Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz, a członkami zarządu zostały – Anna Pieczarka i Marta Malec-Lech.  

W posiedzeniu wzięli udział też m.in. wiceprezes rady ministrów Beata Szydło, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 Cieszę się, że jako Wiceprzewodniczący będę mógł nadal zabiegać o ważne sprawy dla Małopolski.

 

Więcej informacji:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/i-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-vi-kadencji

https://krakow.tvp.pl/40029479/19112018-1830