Pismo do Dyrektor Sądu Rejonowego w Krakowie

Interwencja Kazimierza Barczyka w sprawie potrzeby radykalnego usprawnienia funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów KRS, bardzo ważnego dla instytucji, urzędów, jednostek samorządu terytorialnego.