Po referendum metro przyśpiesza

Magdalena Kursa, Po referendum metro przyśpiesza, Gazeta Wyborcza. Kraków, 03.06.2014, s.4

W majowym referendum 55 proc. krakowian powiedziało „tak” dla budowy metra w Krakowie, co w praktyce oznacza „tak” dla kontynuowania prac planistycznych i sprawdzających szanse realizacji tej inwestycji.

Koszt studium wykonalności szacowany jest na kilka milionów złotych. Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, mówił, że jeśli krakowianie poprą metro, wówczas miasto może liczyć na środki unijne na prace projektowe ze środków dzielonych przez samorząd województwa.