Podziękowanie dzieci z Witebska

„DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE DO PIĘKNEGO MIASTA KRAKÓW. MIAŁYŚMY MOŻLIWOŚĆ POZNAĆ HISTORIĘ KRAKOWA I POLSKI. DZIĘKUJEMY ORGANIZATOROM I SPONSOROM ZA MOŻLIWOŚĆ POBYTU W KRAJU OJCZYSTYM” dzieci z Witebska, Białoruś.