Pokaz filmu „Z DALA OD ORKIESTRY”

9 marca 2018 roku w hotelu Rubinstein w Krakowie odbyło się uroczyste przyjęcie połączone z projekcją filmu dokumentalnego „Z dala od orkiestry”.

Niezwykły dokument reżysera R. Lewandowskiego jest upamiętnieniem życia wybitnego patrioty, historyka literatury, poety, publicysty i pisarza oraz ambasadora sprawy polskiej we Francji prof. Zygmunta Lubicz-Zaleskiego.  Zaleski to człowiek, który wykazywał wielkie zainteresowanie literaturą, jego pasją była muzyka, grał na fortepianie a równocześnie był niebywałym patriotą-  podczas studiów, był aktywny we władzach Warszawskiego Zet’u (Związku Młodzieży Polskiej) działał w Komisji Gimnazjalnej i w Związku Unarodowienia Szkół. Walkę o polską szkołę i język uważał za podstawę zachowania narodowej tożsamości.​ Za udział w niepodległościowej konspiracji został aresztowany przez władze carskie  i osadzony w X pawilonie warszawskiej Cytadeli. Francja uhonorowała Zaleskiego – jego bohaterską postawę w ruchu oporu, nieugiętość podczas okrutnych przesłuchiwań przez Gestapo oraz długi pobyt w obozie w Buchenwaldzie, nadając mu najwyższej rangi odznaczenia.

Film pokazuje jak działał na wielu płaszczyznach: społecznej, politycznej, naukowej propagując kulturę i dobre stosunki polsko-francuskie. Zaleski przecierał szlaki na emigracji, pomagał polskim naukowcom, był żarliwym orędownikiem polskich spraw we Francji. Był prawdziwym Polakiem.

Na przyjęciu zorganizowanym przez fundację im. Zygmunta Zaleskiego obecni byli m.in.: Rafael Lewandowski (reżyser)  prof. Franciszek Ziejka a także Kazimierz Barczyk.

Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego założona przez Romain’a Zaleskiego w roku 1990 wspiera miedzy innymi polską kulturę.