Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
wypełniając formularz kontaktowy przyjmujecie Państwo do wiadomości, że:

Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktu jest Kazimierz Barczyk. Z Administratorem można skontaktować się wykorzystując adres email: kontak@barczyk.pl lub pocztą tradycyjną: Kazimierz Barczyk, Kancelaria Sejmiku Województwa Małopolskiego, adres biura: Kraków, ul. Basztowa 22.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu tzn. obsługi zapytań, zgłoszeń lub próśb zawartych w formularzu kontaktu.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do obsługi kontaktu.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego zrealizowaniu dane są archiwizowane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami – przez okres właściwy dla przedawnienia.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z przepisów: prawo do ich usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, a także prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzania w dowolnym momencie, listownie lub elektronicznie na podane wyżej dane kontaktowe Administratora.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193) ul. Stawki 2 – jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe są przetwarzane przy pomocy podmiotów świadczących usługi poczty elektronicznej. Podmioty te posiadają własną politykę prywatności i zobowiązane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa do ochrony Państwa danych osobowych.