Polonia Minor dla Filharmonii Krakowskiej

Podczas Inauguracji 74. Sezonu Artystycznego Filharmonii Krakowskiej  Orkiestra i Chór Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz jej Dyrektor Naczelny Bogdan Tosza zostali odznaczenie medalami Województwa Małopolskiego Polonia Minor.

Medale wręczył osobiście Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

Joanna Konarzewska – koncertmistrz, odebrała odznaczenie POLONIA MINOR dla Orkiestry Filharmonii Krakowskiej

„W uznaniu zasług za wysoki poziom artystyczny, za promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą umacnianie wizerunki Krakowa i Małopolski”

Teresa Majka-Pacanek – chórmistrz, z odznaczeniem POLONIA MINOR „W uznaniu zasług za wysoki poziom artystyczny, za promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą umacnianie wizerunki Krakowa i Małopolski” dla Chóru Filharmonii Krakowskiej.

Bogdan Tosza – Dyrektor Naczelny Filharmonii Krakowskiej z odznaczeniem POLONIA MINOR „Z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy twórczej, w podziękowaniu za zasługi promowania kultury polskiej oraz wzmacnianiu wizerunku Krakowa i Małopolski”