Polonia Minor dla Profesora Stanisława Grodziskiego

Dnia 4 października w Librarii Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, odbyła się promocja książki Prof. Stanisława Grodziskiego. Spotkanie poprowadził prof. Stanisław Waltoś.
Publikacja Profesora Grodziskiego obejmuje notatki powstałe w środowisku uniwersyteckim poświęcone wiośnie 1968 roku, grudniowi 1981 roku oraz wydarzeniom z lat 1987-1989. Zapiski te odnoszą się wprost do historii Polski oraz opisują historię Uniwersytetu. Ta niezwykle cenna publikacja przygotowana została przez świadka tych wielkich wydarzeń w historii Polski, co jeszcze bardziej podnosi jej wartość.
Jak pisze autor publikacji: „Ewentualny czytelnik wybaczy, że tu czy ówdzie dodam jakieś szczegóły, bądź sięgające do czasów wcześniejszych, bądź luźno tylko związane z datami wymienionymi w tytule. Związane one jednak będą z historią Uniwersytetu i Wydziału Prawa, po części zaś służyć mają temu, by czytelnik wyrobił sobie zdanie o mojej jako świadka wiarygodności”. (ze wstępu „Za trzecim razem…”).
Prof. Stanisław Grodziski jest prawnikiem, profesorem historii prawa, w latach 1968-71 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego a w latach 1987-1990 był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przy okazji promocji książki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk w imieniu samorządu wręczył Profesorowi medal „Polonia Minor” – w laudacji znalazły się słowa: „W uznaniu wielkiego wkładu w naukę polską, wybitny dorobek piśmienniczy, nieoceniony
kunszt dydaktyczny, zaangażowanie społeczne oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców.”4