Polonia Minor dla Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

4 kwietnia odbyło się uroczyste Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Uroczystość były okazją do świętowania 120 rocznicy działalności Towarzystwa.

W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Małopolan, wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk złożył na ręce przewodniczącego TMHiZK, prof. Jacka Purchli wyrazy uznania w postaci Medalu Polonia Minor za wkład na rzecz krzewienia idei i pielęgnacji historii oraz jej „pomników”, utrwalonych w licznych zabytkach, nie tylko na terenie Krakowa ale również Małopolski.