Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości

Przed wyjazdem Premiera Jerzego Buzka do USA K. Barczyk zaproponował mu w notatce ? w oparciu o wyniki spotkania w połowie roku 1998 w sprawie dalszych losów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości ? ?przedstawienie publicznego oświadczenia wyrażającego wolę Narodowego Funduszu Na Rzecz Demokracji na wzór amerykański. Celem tego funduszu powinno być wspieranie instytucji demokratycznych zarówno w Polsce jak i w Europie Środkowej i Wschodniej dla szerzenia nowych rozwiązań polskich ery Solidarności.? Później był współautorem wstępnego projektu statutu powołanej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.