Posiedzenie Komitetu Budowy Centrum Muzyki

Jeszcze tylko nieco ponad miesiąc mają pracownie architektoniczne na przygotowanie swoich propozycji siedziby Centrum Muzyki w Krakowie i sąsiedniego Parku Miejskiego. Chęć udziału w ogłoszonym wspólnie przez Województwo Małopolskie i Gminę Miejską Kraków konkursie zgłosiło w sumie 36 biur architektonicznych z kraju i zagranicy. Tylko najlepsi, którzy przeszli etap formalny, pracują teraz na projektem konkursowym. 

Czekamy na wyniki konkursu

Zanim sąd konkursowy zacznie obradować nad konkretnym propozycjami architektonicznym, członkowie Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki spotkali się w Krakowie, żeby podsumować dotychczasowy stan prac. Jak podkreślił Jacek Krupa, marszałek i wiceprzewodniczący komitetu, przygotowania do powstania Centrum Muzyki rozpoczęły się jeszcze w 2010 roku. Przez ten czas Województwo Małopolskie realizowało poszczególne etapy tej imponującej inwestycji – angażując zainteresowane podmioty, uwzględniając realizację projektu w swoich dokumentach strategicznych, pozyskują teren pod siedzibę czy finansując prace przygotowawcze dla realizacji inwestycji. – Wszystkie najważniejsze przeszkody, które stawały na drodze do Centrum Muzyki, zostały już usunięte. Teraz zgodnie z planem realizujemy tę inwestycję krok po kroku. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego z ogromnymi nadziejami- przypomniał marszałek Krupa.

Sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia

Prof. Krzysztof Penderecki, który również zasiada w Komitecie Honorowym Budowy Centrum Muzyki, mówił we wtorek o tym, jak duże nadzieje wiąże z budową tej instytucji.- Mam nadzieję, że powstanie obiekt, który będzie zachwycał zarówno pod względem akustycznym, jak i architektonicznym. Czekamy na niego przeszło 40 lat… Cieszę się, że wreszcie nabiera kształtów i Kraków, jako ostatnie miasto wojewódzkie, doczeka się sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia – podkreślał prof. Penderecki.

Apel członków komitetu Budowy Centrum Muzyki

Okazję do spotkania komitetu honorowego wykorzystano również do tego, by zaapelować do wszystkich stron o dołożenie wszelkich starań by doprowadzić budowę Centrum Muzyki do końca – i to w możliwie krótkim terminie, bez względu na wynik wyborów samorządowych.

 Apelujemy do Województwa Małopolskiego, gminy Miejskiej Kraków, a także do wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację tego projektu, o dołożenie wszelkich starań, by planowana budowa, tak ważnego i niezbędnego obiektu, jakim jest Centrum Muzyki, została uznana jako priorytetowa, także w budżetach jednostek, które zobowiązały się do jej finansowania. Nie możemy pogodzić się z faktem, że Kraków, który aspiruje do miana Europejskiej Stolicy Kultury do tej pory nie posiada miejsca, które stanowiłoby centrum kulturalne dla szerokiego grona odbiorców – odczytał fragment apelu Kazimierz Barczyk, pełniący funkcję przewodniczącego komitetu honorowego.

Centrum Muzyki- Gdzie i kiedy? 

Przypomnijmy, Centrum Muzyki ma powstać do końca 2024 roku przy ul. Skrzatów w Krakowie – jego siedziba będzie usytuowana pomiędzy: Bulwarem Kurlandzkim, nasypem kolejowym i terenem Akademii Muzycznej.  Budynek ma mieścić kilka sal koncertowych, z których największa pomieści nawet 1400 słuchaczy, a także m.in. sale multimedialne, sale prób czy restauracje. Etap prac projektowych ma się zamknąć do 2020 roku, a sama budowa rozpocząć w 2021 roku. Obok zaplanowano Park Miejski, który ma służyć nie tylko melomanom, ale przede wszystkim mieszkańcom miasta. Koszt całego projektu szacuje się na ok. 265 mln zł.

Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszony na początku sierpnia konkurs na projekt siedziby Centrum Muzyki w Krakowie i sąsiedniego Parku Miejskiego zostanie rozstrzygnięty do 3 grudnia br. Wtedy poznamy zwycięską propozycję, którą wyłoni sąd konkursowy w składzie: Ewa Kuryłowicz (przewodnicząca sądu konkursowego), Magdalena Kozień-Woźniak, Hu Qian, Krzysztof Ingarden, Artur Jasiński, Piotr Chuchacz, Jacek Krupa, Kazimierz Barczyk, Janusz Marynowski, Bogdan Tosza, Tomasz Bobrowski, Łukasz Pawlik, Jerzy Dybał.

Już wiadomo, że oceniająca prace konkursowe komisja będzie zwracać uwagę nie tylko na oryginalność rozwiązań architektonicznych, ciekawą bryłę, która dobrze wkomponuje się w otoczenie (w tym zaplanowany w sąsiedztwie kompleks akademicki Akademii Muzycznej), walory akustyczne, ale także na ekologiczne aspekty inwestycji. Mile widziane będą więc rozwiązania technologiczne, które sprawią, że Centrum Muzyki będzie nowoczesne, energooszczędne i możliwie mało uciążliwe dla środowiska.

Źródło: materiały prasowe UMWM