Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP i pamiątkowy medal dla Jerzego Buzka

W poniedziałek w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP oraz Dyrektorów Kancelarii i Biur Sejmików, jego inicjatorem był przewodniczący konwentu i Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

– Serdecznie dziękuję za tak liczną obecność na konferencji podsumowującej piętnaście lat funkcjonowania samorządu województwa, a także za zgłoszone w dyskusji wnioski-rozpoczął posiedzenie przewodniczący konwentu. Podczas odbywającej się tego samego dnia konferencji, której inicjatorami był przewodniczący Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP Kazimierz Barczyk oraz przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Janusz Sepioł przewodniczący sejmików zgłosili szereg wniosków. Wśród postulatów zgłoszonych na konferencji było m.in. stworzenie ?kodeksu samorządowego?, w którym zawarte zostałyby najważniejsze zmiany i reformy prawa samorządowego, oraz wniosek o ogłoszenie roku 2015 rokiem samorządu terytorialnego. Przewodniczący Sejmików przyjęli uchwały w tych sprawach.
W przerwie między konferencją, a obradami Konwentu przewodniczący Barczyk wręczył premierowi Jerzemu Buzkowi pamiątkowy medal Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wybity w kwietniu tego roku z okazji kanonizacji Jana Pawła II.