Posiedzenie Rady Muzeum Lotnictwa Polskiego

1 lipca 2020 odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Lotnictwa Polskiego. Podczas obrad przyjęto sprawozdanie Dyrektora Krzysztofa Radwana z działalności MLP w 2019. Rada Muzeum zaakceptował również plan na rok 2020. Dokument uwzględnia wymagania nałożone przez Organizatora w związku z restrykcjami towarzyszącymi pandemii Covid-19.
Przyjęto również uchwałę zobowiązującą Dyrektora MLP do wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o nieodpłatne przekazanie do zbiorów muzeum statków powietrznych (TS-11, Su-22, Mi-14, Mi-24 oraz Mi-2) kończących służbę w Siłach Powietrznych RP.