Posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego

30 stycznia 2018 roku w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala. Obradom przewodniczył  Pan Profesor Piotra Thora. Na posiedzeniu członkowie Rady rozmawiali o sprawach bieżących a także o planach do zrealizowania w 2018 roku. Zgodnie z planem posiedzenia omówiono plan finansowo – rzeczowy oraz plan inwestycyjny na 2018 rok. Rada Społeczna uchwałami pozytywnie zaopiniowała obydwa plany jak również pozytywnie zaopiniowała zakup sprzętu medycznego w 2018 roku.

W posiedzeniu udział wzięli m. in. Dyrektor Szpitala lek. med. Ilona Pawlicka oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.