Posiedzenie Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie

30 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego, w którym uczestniczył wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk. Rada jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności szpitala za rok 2014.