Posiedzenie Trybunału Stanu

Kolejne posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Skarbu Emila Wąsacza odbyło się w dniu 31 marca.
W posiedzeniu uczestniczył Sędzia Trybunału Stanu – Kazimierz Barczyk.