Powitanie uczestników akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”

W piątek, 7 lipca, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się uroczyste powitanie uczestników tegorocznej akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

W tegorocznej edycji projektu, która ma wyjątkowy wymiar, w Krakowie gości 88 dzieci z Ukrainy wraz z opiekunami. Dzięki niemu dzieci mogą spędzić 10 wypełnionych atrakcjami dni z dala od dramatu wojny, którego doświadczają w swoim kraju.

Podkreślił to w swoim wystąpieniu inicjator projektu Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk. Do obecnej sytuacji na Ukrainie odniósł się w swoim wzruszającym słowie powitalnym Konsul Wiaczesław Wojnarowśkyj. Dyplomata zwrócił się do dzieci w języku ukraińskim i polskim podkreślając znaczenie przyjaźni między naszymi narodami oraz wielowymiarowe wsparcie Polski dla jego kraju.

Dzięki zaangażowaniu w projekt Gminy Wielka Wieś tegoroczną akcją objęte zostały nie tylko najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje swoich przodków, ale także grupa dzieci ukraińskich z Gromady Bajkowice, których rodzice walczą na froncie.

W czasie swojego pobytu dzieci zwiedzają Kraków (między innymi Zamek Królewski na Wawelu, gdzie zorganizowano dla nich specjalne lekcje muzealne), a także Zakopane oraz Kopalnię Soli w Bochni.

W skład Komitetu Honorowego Akcji „Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu”, któremu przewodniczy Kazimierz Barczyk, wchodzą Prezydent Miasta Krakowa oraz Marszałek Województwa Małopolskiego. W tym roku odbywa się ona już po raz XXI, uczestniczyło w niej dotąd prawie 2500 dzieci.