Pożegnanie Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie

Kazimierz Barczyk wraz z Żoną uczestniczyli w pożegnaniu Dr Wernera Köhlera, który pełnił funkcję Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie od 2012 roku.  Pan Konsul przez te lata ściśle współpracował z samorządem zarówno województwa małopolskiego jak i miejskim a także ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski. Ciepłemu pożegnaniu towarzyszyła również żartobliwa chwila „ustanowienia oficjalnie” Pan Konsula „krakusem” – przez gest nałożenia czapki „krakowiaka” –  przez przewodniczącego Kazimierza Barczyka.

Konsul Generalny Dr Werner Köhler  pracował na placówkach w Tokio, San Salvador i Harare, gdzie pełnił funkcję zastępcy ambasadora. W najbliższym czasie obejmie placówkę w Osace.