Pożegnanie Kosula Generalnego Francji wraz z Małżonką

W środę 24 sierpnia przewodniczący Kazimierz Barczyk wraz z małżonką Anną gościli na przyjęciu pożegnalnym zorganizowanym dla Konsula Generalnego Francji Thierry’go Guichoux i jego Małżonki. Podziękowania w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego za lata owocnej współpracy i wspólnie dzielonej satysfakcji m.in. z zainicjowanej współpracy Małopolski z jednym z największych i najważniejszych regionów w Europie – Rhone-Alpes złożył Konsulowi przewodniczący Barczyk.

Ciepłym i serdecznym gestem  dla  często goszczących w domu państwa Barczyk –  Państwa Guichoux, było wręczenie opuszczającym Polskę symboli Małopolski – korali i krakowskiej czapki. W ten sposób Państwo Guichoux – jak podkreślił przewodniczący Barczyk – już na zawsze zostaną Małopolanami i Krakusami.