Praca jako doradca i radca prawny

1982 – 91 doradca i radca prawny w Biurze Projektów Górniczych oraz Biurze Projektów „Biprokrusz” w Krakowie.

1993-94 radca prawny w „Ekoservices” sp. z o.o. w Krakowie.

1984 – 91 doradca prawny w Przedsiębiorstwie Zagranicznym „Scan-Product” – „Scan-Anida” w Krakowie.

1984 – 90 doradca prawny w Przedsiębiorstwie Polonijnym „Interfragrances” i „Frutaroma” w Krakowie.

Od 1994 K. Barczyk był radcą prawnym w Banku Depozytowo – Kredytowym S.A. o/w Krakowie, od następnego roku, również po fuzji banków obsługiwał Bank PeKaO S.A. o/w Krakowie jako indywidualna kancelaria adwokacka do 1997.