Profesor Wincenty Kućma Honorowym Obywatelem Miasta Miechowa

Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Sztuki oraz Biura Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki ?U Jaksy?  Rada Miejska w  Miechowie przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Miechowa profesorowi  Wincentemu Kuć­mie, znakomitemu krakowskiemu rzeźbiarzowi.  Autorzy wniosku przypomnieli, że artysta zrealizował w Miechowie kilka wystaw, wykonał plakietę ?Z kart starego i osobliwego Miechowa? oraz drugą, upamiętniającą 40. rocznicę wizyty Karola Wojtyły w Miechowie i 10. rocznicę nadania miechowskiej świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej. Prof. Kućma przyczynił się również do powstania pomnika Macieja Miechowity.
W imieniu Sejmiku Małopolskiego życzenia wyróżnionemu artyście złożyli wiceprzewodniczący Kazimierz Barczyk i reprezentujący ziemie miechowską radny Adam Domagała. Wiceprzewodniczący Barczyk w swoim wystąpieniu wymienił również inne zasługi profesora Wincentego Kućmy i podkreślił znaczenie jego dorobku –  „dziś Pan otrzymuje jest w pełni zasłużone, bowiem Pańskie nazwisko, tak jak rzeźby wyryte są w surowcach najtrwalszych-kamieniu i ludzkiej świadomości. Wspominam monumentalny ołtarz na Skałce, pomnik Powstania Warszawskiego, Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku i wiele innych znakomitych dzieł ważnych nie tylko dla architektury naszych miast, ale dla naszej historii.”