Nowe parki w Krakowie

Kultura

Szansa na dwie nowe „zielone” wyspy:
1. „BIAŁE MORZA” wokół Centrum Jana Pawła II oraz
2. PARK MUZYCZNY wokół Centrum Muzyki.

 

Białe Morza – czyli projekt nowego największego parku w Krakowie!

W 2015 roku, kiedy ogłaszano przetarg na zagospodarowanie terenów Białych Mórz wokół Centrum Jana Pawła II przy ul. Podmokłej, proponowałem utworzenie tam ogólnodostępnego miejskiego parku. We współpracy z Politechniką Krakowską ogłosiłem konkurs architektoniczno-krajobrazowy na koncepcję parku „Białe Morza”. Wystawa prac konkursowych, spotkała się z dużą przychylnością, jednak z uwagi na wydzierżawienie przez Prezydenta Krakowa 30 ha na pole golfowe, realizacja pomysłu została wstrzymana. A przecież pozostało jeszcze ok. 100 ha terenów, które nie tylko można ale i należy zagospodarować.

 

„zielona perła” Krakowa

30 ha tzw. „Białych Mórz” wokół Centrum Jana Pawła II, to teren trzy razy większy od Błoń, poprzemysłowy, zdegradowany i wymagający rekultywacji. Co bardzo ważne jest własnością Miasta. Położony jest przy zbiegu Borku Fałęckiego, Kurdwanowa, Woli Duchackiej i Łagiewnik. Po przystosowaniu go do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, powstanie piękny zespół parkowo-wypoczynkowy. Park mógłby nosić imię Jana Pawła II. Właśnie tam, w czasie II wojny światowej, w kamieniołomie pracował Karol Wojtyła.

Odpowiednio wykorzystany potencjał przestrzeni pomiędzy Sanktuariami poprzez budowę parku, ścieżek spacerowych, rowerowych i innych inwestycji (np. pole golfowe) spełniających funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, przyczyni się do powstania miejsca idealnego, zarówno dla mieszkańców Krakowa i Małopolski, jak i 2,5 mln corocznie przybywających tam turystów i pielgrzymów.

Wszystko to przemawia za tym, by miejsce to stało się „zieloną perłą” Krakowa i Małopolski, wizytówką naszego regionu i kraju na arenie międzynarodowej.

 

Kraków wciąż na szarym końcu…

W 2014 r., gdy jako przewodniczący SGiPM organizowałem konferencję pt. Kraków miastem parków i ogrodów, w mieście mieliśmy 42 parki o łącznej powierzchni 395 ha, co plasowało Kraków na odległym miejscu wśród miast wojewódzkich w Polsce pod względem terenów zielonych na mieszkańca. Pojawienie się „Białych Mórz” na zielonej mapie Krakowa znacząco poprawiłoby ten bilans terenów zielonych.
Do 85% kosztów rekultywacji zdegradowanego, poprzemysłowego terenu można sfinansować z unijnej dotacji. O realizację tego pomysłu będę zabiegał w kolejnej kadencji.

 

 

Park wokół Centrum Muzyki – nowy park na Grzegórzkach

W 2012 „odkryłem” nieistniejące na mapach 12 ha terenów wojskowych nad Wisłą, przy Bulwarze Kurlandzkim. Przechowywano tam tylko wojskowe kuchnie polowe. Jako przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki wystąpiłem do Ministerstwa Obrony Narodowej o „odwojskowienie” i zbycie z dużą bonifikatą tych terenów Samorządowi Woj. Małopolskiego, Miastu Kraków i Akademii Muzycznej.

21 listopada 2017 r. podpisany został akt notarialny, który sfinalizował pierwszy etap zamiany gruntów pomiędzy Województwem Małopolskim, a Agencją Mienia Wojskowego.
W 2018 roku został ogłoszony konkurs urbanistyczno-architektoniczny, na który zgłosiło się 36 zespołów projektowych z Polski i zagranicy. Rozstrzygnięcie konkursu przez jury zaplanowano na grudzień 2018 roku.
Dzięki temu, na dotychczasowych działkach AMW przy ul. Skrzatów będzie mogło powstać Centrum Muzyki.

Oprócz koncertów odbywających się w nowoczesnych salach, będzie można wypocząć w powstającym obok Centrum Muzyki parku. Cała okolica ma stać się tętniącą życiem „muzyczną dzielnicą Krakowa”.

Drzewostan powstały z samosiejek na ponad 5-ciu hektarach oraz pozostałości po zabudowaniach Twierdzy Kraków mają zostać uwzględnione w projektach urbanistycznych naturalnego Parku Muzycznego z muszlą koncertową, połączonego z bulwarami wiślanymi. Najlepszy projekt zostanie wybrany z początkiem grudnia 2018 r.

Moim zamiarem jest dalej skutecznie wspierać budowę Centrum Muzyki wraz z parkiem. Tak aby zrealizować całą tą inwestycję do 2024 r.

Kazimierz Barczyk

 

Parki i tereny zielone pełnią bardzo ważną funkcję w miastach. Służą mieszkańcom nie tylko do rekreacji i wypoczynku, ale są dla miasta „zielonymi płucami”. prof. Antoni Jackowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Co myślisz o tej inicjatywie?

Co myślisz o budowie nowych parków w Krakowie? Masz pomysł jak pomóc?