Ścieżki rowerowe

Komunikacja

Ścieżki rowerowe w Krakowie i Małopolsce

Kraków znajduje się w czołówce polskich metropolii z najbardziej rozwiniętą infrastrukturą rowerową. Stolicę Małopolski wyprzedzają tylko Warszawa i Wrocław.

W kolejnych latach sieć będzie się dalej rozwijać – łącznie do roku 2020 powstanie 60 km nowych ścieżek w samym tylko Krakowie.

Do 2020 zwiększymy długość szlaków rowerowych w całej Małopolsce z 300 km do 1000 – w tym Krakowskie: Wiślana Trasa Rowerowa, VeloRudawa, VeloMetropolis.

Doprowadzę do dofinasowania przez Samorząd Województwa budowy parkingów dla rowerów Park&Bike dla gmin na trasie SKA.

Doprowadzę do budowy sieci ścieżek rowerowych o łącznej długości prawie 80 km poza Krakowem w Metropolii Krakowskiej w ciągu najbliższych 3 lat.

We współpracy w Miastem Kraków zbudujemy kolejne stacje napraw przy parkingach dla rowerów Park&Bike.

 

JAK JEST?

Infrastruktura rowerowa w Krakowie to ponad 230 km: dróg, ścieżek, kontrapasów.

Ważne są też bezpieczne „parkingi” dla rowerów – czyli stojaki. Tych w 2013 roku na terenie Krakowa było 235. Obecnie na terenie miasta jest 3 900 stojaków. A w 2018 zaplanowano montaż kolejnych 2100 sztuk uchwytów dla rowerów.

W Krakowie w ciągu zaledwie 5 lat ruch rowerowy wzrósł ponad dwukrotnie: z około 2%, do 5% całości komunikacji i stale wzrasta. Według szacunków do 2020 roku ich udział w ruchu miejskim będzie stanowił już 15 procent.

Przy zwiększeniu do 25 % miejskiego ruchu na rowerach, co dzięki dobrej współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego z Miastem Krakowem jest w naszym zasięgu, oznacza zmniejszenie korków (zmniejszenie ruchu samochodowego na ulicach o 25 proc.), a także 25 % więcej wolnych miejsc parkingowych.

W podobnej klimatycznie do Krakowa Kopenhadze, transport za pomocą rowerów stanowi aż 36 proc. ogólnego ruchu w mieście.

 

JAK MA BYĆ?

Kolejne zaplanowane odcinki ścieżek zlokalizowane będą

 • od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego);
 • od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim
 • od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej
 • od ul. Mirowskiej do granic Miasta Krakowa; wzdłuż Wisły – na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

 

 

W kolejnych edycjach w projekcie „Łączymy Parki Krakowa” pod uwagę będą brane m.in. Błonia, Park Jordana,  Park Krowoderski, zielony teren WKS Wawel czy  użyteczności publiczne: AGH, akademiki, Wyższą Szkołę Zarządzania Bankowości, Narodowe Centrum Nauki, Urząd Marszałkowski, stadiony Cracovii i Wisły, Politechnikę Krakowską część szkół podstawowych, ponadpodstawowych. W ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – inwestycje rowerowe zostaną zrealizowane także w gminach ościennych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. W Gminie Liszki powstanie około 5 km ścieżek rowerowych umożliwiających m.in. bezpośredni dojazd do Kryspinowa. Na terenie Gminy Wielka Wieś ścieżka rowerowa wzdłuż Jasnogórskiej zostanie przedłużona do Węzła Modlnica. W sumie na terenie gmin Metropolii Krakowskiej w ciągu najbliższych lat powstanie sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości prawie 80 km.

Małopolska realizuje największy w Polsce projekt budowy tras rowerowych VeloMałopolska – Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych w Województwie. Już zostało oddanych ponad 300 km tras o najwyższym europejskim standardzie. Do 2020 rowerzyści będą mogli skorzystać z prawie 1000 kilometrów dobrze oznakowanych ścieżek, które połączą najciekawsze turystycznie i przyrodniczo miejsca w regionie.

Więcej informacji:
www.malopolska.pl

Trasy rowerowe w Małopolsce

 

CO ZROBIŁEM W SPRAWIE

Jako przewodniczący i wiceprzewodniczący Sejmiku zabiegałem o uchwalenie i realizacje programu budowy ścieżek rowerowych. Jako przewodniczący SGiPM organizuję od 2008 roku Konkurs „Bezpieczne drogi w Małopolsce – budujemy chodniki i ścieżki rowerowe” dla gmin wiejskich, miejskich i powiatów Małopolski na najlepsze działania, w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników, poboczy przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych. Od 2013 r. Konkurs nosi imię Grzegorza Stecha – zmarłego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w uznaniu jego wieloletniej działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce. Do współorganizowania corocznego Konkursu zapraszamy Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego, Małopolskie Kuratorium Oświaty.

 

CO NAM DAJE ROWER

 • Rower to sposób na zdrowie i utrzymanie dobrej kondycji – zwłaszcza wobec problemu otyłości, chorób układu krążenia,
 • Oszczędność pieniędzy – zamiast zakupu wciąż drożejącej benzyny
 • Oszczędność czasu – do 6 km (może nawet do 10 km w zależności od miasta) rowerem podróżujemy najszybciej od „drzwi do drzwi”
 • Zmniejszenie korków
 • Brak problemów z parkowaniem
 • Mniejszy ruch samochodów to mniej hałasu i smogu (ok. 30% smogu powodowana jest przez pojazdy spalinowe)
 • Dużo tańsza infrastruktura – tańszy koszt budowy ścieżek i parkingów Bike&Ride
 • Wsparcie polskiego przemysłu – mamy polskie firmy produkujące rowery, a samochody nie

 

ROWEREM SZYBCIEJ

Studenci Politechniki Krakowskiej sprawdzili, czym najszybciej poruszać się między kampusami: rowerem Wavelo, Traficarem czy tramwajem. Dwie grupy studentów wyruszyły o godz. 8 rano spod budynków uczelni: przy ul. Podchorążych w Bronowicach i ul. Życzkowskiego w Czyżynach, a ich celem był kampus przy ul. Warszawskiej. Po kilkunastu minutach od startu na głównym kampusie pojawili się rowerzyści korzystający z Wavelo (17 min z Bronowic, 24 min z Czyżyn).

Samochód: 22 z Bronowic i 25 z Czyżyn
Tramwaj: 24 z Bronowic i 25 z Czyżyn

 

 

Z badań wynika, że rower jest najszybszym środkiem transportu na dystansie do 6 km!

Małopolska realizuje największy w Polsce projekt budowy tras rowerowych. Już niedługo rowerzyści będą mogli skorzystać z 1000 kilometrów dobrze oznakowanych tras rowerowych, które połączą najciekawsze turystycznie i przyrodniczo miejsca w regionie. Chciałbym, żebyśmy wszyscy oderwali się w końcu od technologii cyfrowej, pojechali w teren, zwiedzali, zachwycali się widokami. Rower w tym pomaga.

Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego

 • podróże samochodem do 1 km 10% 10%
 • podróże samochodem krótsze niż 3 km 30% 30%
 • podróże samochodem krótsze niż 5 km 50% 50%

Co myślisz o tej inicjatywie?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o moich inicjatywach? Jeśli masz uwagi lub pomysły?