Szpital Uniwersytecki

Zdrowie

Nowy Szpital Uniwersytecki Kraków – Prokocim szansą na lepsze i szybsze leczenie dla mieszkańców Krakowa i Małopolski

Stuletnie budynki, odpadające tynki ze ścian. Trudne warunki leczenia i dla kadry medycznej i dla jej pacjentów. To dzisiejszy obraz klinik szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak nie może być. I nie będzie! W Prokocimiu finiszuje bowiem budowa nowego szpitala UJ. Inwestycja za ponad 1 miliard 200 mln złotych, największa obecnie w Polsce i w Europie, zakończy się w 2019 roku. To szansa na szybsze i lepsze leczenie dla pół miliona krakowian i mieszkańców gmin ościennych.

2008 r. Rząd przyznał na budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu dotację celową w wysokości 800 milionów złotych. Warunkował to jednak wkładem własnym UJ. Na wniosek Kazimierza Barczyka Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał 250 mln zł na ten wkład.

 

Kraków kolebką medycyny akademickiej

Medycyna akademicka w Krakowie narodziła się w roku 1364, a jednym z trzech pierwszych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, nazywanego wówczas Studium Generale, był Wydział Lekarski. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest kontynuatorem tej ponad 600-letniej tradycji w kształceniu kadr medycznych. To w Krakowie narodziły się i rozwinęły takie specjalności medyczne jak m.in. chirurgia, ginekologia czy choroby wewnętrzne.

 

Inwestycja na miarę europejską

W duchu tych tradycji, właśnie tu, w Krakowie powstaje największy obecnie budowany szpital w Polsce i Europie. Po latach starań, ponad 10 lat temu Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło program inwestycyjny budowy nowego szpitala i wprowadziło go do planu inwestycji wieloletnich finansowanych przez rząd z budżetu państwa.

Od powstania tej inicjatywy podejmowałem intensywne działania na rzecz uzyskania realnego poparcia dla tej inwestycji. 17 grudnia 2012 roku Sejmik Województwa Małopolskiego, na mój wniosek jednogłośnie przyjął rezolucję w której wyraził poparcie dla idei wybudowania nowego szpitala. Podobne stanowisko zajęło też wcześniej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, któremu również przewodniczę. We wrześniu br. zaapelowałem do Premiera o udzielenie przez Rząd pomocy finansowej dla budowanego Szpitala Uniwersyteckiego i przekazanie brakujących 167 mln zł, w zamian za przejęcie części starego, zamykanego kompleksu szpitalnego przy ul. Kopernika.

 

Dlaczego Prokocim?

Lokalizacja obiektu w Prokocimiu ma ogromne znaczenie, bowiem będzie to jedyny, obok Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, szpital publiczny w prawobrzeżnej części Krakowa, w której mieszka prawie pół miliona osób. Prócz Podgórza będzie on także służył stutysięcznemu powiatowi wielickiemu oraz gminom sąsiadującym z południowym Krakowem.

Nowe, bardziej racjonalne rozlokowanie placówek leczniczych na terenie Krakowa, da szansę szybszego dojazdu karetkom i udzielenia niezbędnej pomocy medycznej, a więc pełnego wykorzystania niezwykle cennej w przypadkach zawałów i wylewów tzw. „złotej godziny”, często decydującej o zdrowiu i życiu chorego.

Zarząd Województwa Małopolskiego zobowiązał się do zapewnienia wsparcia finansowego dla szpitala w wysokości do 60 mln euro ze środków regionalnego programu operacyjnego 2014-2020. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2019 roku.

 

„Wyposażony jak stacja kosmiczna”

W pierwszym kwartale 2019 r. nowy szpital będzie gotowy do odbiorów, a następnie do końca roku będzie sukcesywnie doposażany. Za pieniądze Samorządu Województwa Małopolskiego  obecnie instalowana jest pierwsza część sprzętu medycznego, opisywanego przez prasę: „…Nowy szpital wyposażony jak stacja kosmiczna…”.

Pomogłem pokonać przeszkody na drodze do powstania nowoczesnego, tak potrzebnego wszystkim szpitala.

 

We wrześniu tego roku wystąpiłem też z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o przekazanie przez rząd brakujących 167 mln zł na finalne doposażenie szpitala. Opracowałem też projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w tej sprawie. Jeżeli będę radnym sejmiku dopilnuję, żeby ta inwestycja została skończona w terminie, a szpital był odpowiednio doposażony i służył wszystkim potrzebującym.

 

Nowy Szpital w liczbach:

  • 925 łóżek, w tym 24 w szpitalnym oddziale ratunkowym
  • 24 sale operacyjne (w tym dwie sale hybrydowe oraz dwie dostosowane do instalacji telemanipulatorów chirurgicznych)
  • 27 poradni specjalistycznych
  • 1265 miejsc parkingowych

 

Zobacz wizualizację nowego szpitala oraz postępy z prac.

 

 

Wielkie dzięki Wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu. Podobnie jak w latach 90. poseł Kazimierz Barczyk dokonał dzieła budowy nowej Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Szpitalu im. Jana Pawła II, tak i tym razem dołożył skutecznych działań w budowę Szpitala dla UJ i prawobrzeżnego Krakowa.

prof. Antoni Dziatkowiak

kardiochirurg

Łóżek

Sale operacyjne

Poradni specjalistycznych

Miejsc parkingowych

Co myślisz o tej inicjatywie?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o moich inicjatywach? Jeśli masz uwagi lub pomysły?