Projekt ustawy o uregulowaniu stosunków własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

W 1998 r. Kazimierz Barczyk przekazał posłom AWS projekt ustawy o uregulowaniu stosunków własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych ? dla realizacji powszechnego uwłaszczenia obywateli. Jego projekt przygotowany został we współpracy z prawnikami z UJ i następnie skonsultowany z Ministrem Skarbu.