Prokuratoria Generalna RP

W 1992 r. Kazimierz Barczyk był posłem sprawozdawcą projektu ustawy o utworzeniu ?Prokuratorii Generalnej RP?. Projekt przygotowany był dla Społecznej Rady Legislacyjnej ?S? przez byłego radcę Prokuratorii adw. Stefana Płażka. Celem było przywrócenie ważnej instytucji rozwiązanej po II wojnie światowej, dbającej o Skarb Państwa i reprezentującej go przed sądami.