Rada Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

W dniu 14 stycznia odbyło się spotkanie Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.  Podczas spotkania podjęto uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej oraz  zarządzie Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Uczestnicy  rady  w  wyniku głosowania wybrali Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący komisji Robert Choma ­ Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.
Członkowie komisji: Jan Mołodecki ­ Związek Gmin Lubelszczyzny, Niewdana Józef Stowarzyszenie Gmin ?Szansa Białej Przemszy?, Wacław Szarek ­ Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz  Zofia Oszacka ­ Związek Gmin Babiogórskich.

W skład Prezydium Rady Federacji weszli:

Przewodniczący: Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący: Andrzej Bojanowski – Związek Miast i Gmin Morskich,  Błażej Konkol – Związek Gmin Pomorskich, Adam Markowski – Związek Gmin Jurajskich, Grzegorz Świetlik – Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Jan Wieczorkowski – Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, Ryszard Bartoszewski – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Władysław Ortyl – Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych