Rada Instytutu Dialogu Międzykulturowego

12 maja obradowała Rada Programowa Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.  Rada pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą. Podczas obrad jej członkowie nakreślają kierunki działalności i rozwoju Instytutu oraz oceniają realizację celów statutowych.