Rada Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

6 lipca 2018 roku odbyła się Rada Członków Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Po powitaniu zebranych przez Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego i przyjęciu porządku obrad, wybrano Przewodniczącego Rady Muzeum, którym został Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

Na spotkaniu omówiono Regulamin Rady Muzeum, przedstawiono sprawozdanie z działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego z 2017 roku a także dyskutowano nad planem działalności Muzeum na rok 2018.