Rada Muzeum Lotnictwa Polskiego

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Lotnictwa Polskiego.  Zbliżająca się rocznica wybuchu II wojny światowej, inwestycje realizowane w Muzeum służące edukacji, obsłudze odwiedzających, konserwacji i pozyskania nowych eksponatów to najważniejsze z tematów poruszanych na posiedzeniu Rady Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem za rok 2018 oraz z planami na rok bieżący, Rada  Muzeum Lotnictwa Polskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę pozytywnie oceniającą i aprobującą te działania.