Rada Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu

15 marca odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu. Wśród spraw omawianych przez Członków Rady, w tym dniu najważniejszymi było zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok 2016 oraz przyjecie planu pracy na rok kolejny. Kazimierz Barczyk jest członkiem Rady Muzeum od ponad roku.