Rada Służby Cywilnej

2 kwietnia 2009 r. Premier Donald Tusk powołał Kazimierza Barczyka na członka Rady Służby Cywilnej, która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Rada Służby Cywilnej m.in. opiniuje projekty aktów normatywnych dot. służby cywilnej oraz wyraża opinię w sprawach etyki korpusu służby cywilnej liczącej w Polsce prawie 150 tys. pracowników.

Rada Służby Cywilnej obraduje co najmniej raz w miesiącu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prawie w połowie składa się z parlamentarzystów m.in. w związku z udziałem Rady Służby Cywilnej w procesie tworzenia prawa i nadzorowania jego stosowania.