Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W uroczystym otwarciu funduszy europejskich w Małopolsce wzięli udział: Patrick Amblard, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz wiceminister Iwona Wendel z MIR. Uroczystość odbyła się w Avernia Studio i zgromadziła ponad 300 gości. W spotkaniu na którym prezentowane były główne założenia Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wziął udział Kazimierz Barczyk.

Program regionalny dla Małopolski w pigułce:

Przypomnijmy, Małopolska otrzyma prawie 2,9 mld euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To o prawie 1 mld euro więcej niż w poprzedniej perspektywie, czyli latach 2007-2013.  Co ważne, nowe RPO dla Województwa Małopolskiego tworzy jedną z największych i najważniejszych strategii rozwoju regionu do roku 2020. Finansowanie nowego programu pochodzi z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, uszczegółowionych w 13 osiach priorytetowych.

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty przyczyniające się do rozwoju gospodarczego oraz zacierania różnic społecznych w regionie, m.in. wzmacniające konkurencyjność przedsiębiorstw, zmieniające metody technologiczne w środowisku produkcyjnym, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań, a także projekty w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, edukacji i zdrowia.
Największe środki przeznaczone zostaną na regionalną politykę energetyczną (420 mln euro), infrastrukturę transportową (390,5 mln euro), rynek pracy i wzrost zatrudnienia (270 mln euro), innowacje, nowe technologie i badania naukowe (250 mln euro), rozwój przedsiębiorczości (240 mln euro)

 

żródło: www.malopolskie.pl