Rządowe Centrum Legislacji

K. Barczyk jest inicjatorem i autorem projektu powołanego w 2001 r. Rządowego Centrum Legislacji.

W 1998 Kazimierz Barczyk Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Jerzego Buzka, Sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów opracował projekt założeń powołania Rządowego Centrum Legislacji, „fabryki ustaw” usprawniającej wykonywanie konstytucyjnych uprawnień.