Samorządowcy świętowali w Starym Sączu

Małopolscy samorządowcy po raz kolejny spotkali się w Starym Sączu na obchodach swojego święta. W mieście św. Kingi ? patronki samorządowców uczczono też 25. rocznicę utworzenia Grupy Wyszehradzkiej ? ugrupowania zrzeszającego państwa Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Gospodarzami uroczystości byli: marszałek Jacek Krupa, Leszek Zegzda, Grzegorz Lipiec z zarządu województwa, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kazimierz Barczyk  oraz burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Nawiązując do ubiegłorocznych obchodów, podczas których świętowano 25-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego marszałek Jacek Krupa zaznaczył, że przez te ćwierć wieku Polska osiągnęła niebywały sukces. – Samorząd terytorialny to jedna z najlepszych rzeczy jakie przez minione 26 lat zdarzyły się Polakom. Jest on najbliżej ludzi i najbliżej ich problemów. Dzięki samorządowi Polska cały czas się rozwija ? mówił marszałek Jacek Krupa. ? Ale jest to również narzędzie rozliczania nas przez mieszkańców ? podkreślił marszałek i dodał, że przez minione lata nadrobiliśmy zaległości infrastrukturalne i obecnie następuje zwrot w kierunku inicjatyw społecznych. – Ich przykładem takich inicjatyw są budżety obywatelskie, coraz popularniejsze na terenach gmin. My pokazaliśmy, że taki projekt może udać się także na większą skalę ? na poziomie województwa. Właśnie takie działania budują zaufanie obywateli do instytucji samorządu terytorialnego  ? dodał marszałek Małopolski.

Obchody Małopolskiego Dnia Samorządowca to okazja do planowania wspólnych projektów i inicjatyw, podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz wymiany doświadczeń. To także szansa na wzmacnianie współpracy samorządów na arenie międzynarodowej. Tym bardziej, że na tegorocznych obchodach gościli samorządowcy z Czech, Węgier i Słowacji. W 2016 roku obchodzimy bowiem jubileusz 25-lecia utworzenia Grupy Wyszehradzkiej. – W tym roku obchodzimy ważny jubileusz tej współpracy, które zdecydowaliśmy się uczynić motywem przewodnim naszego obecnego spotkania ? mówił marszałek Krupa. ? Ćwierć wieku temu dostrzegliśmy, że granie w pojedynkę nie przynosi tyle korzyści co współpraca. Współpraca pojmowana w każdym zakresie ? zarówno na poziomie gmin, powiatów, regionów, jak również na poziomie międzynarodowym ? przekonywał marszałek.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych, reprezentujących wszystkie państwa członkowskie Grupy Wyszehradzkiej wzięli udział w panelu dyskusyjnym: ?Małopolskie samorządy w Europie ? od sąsiedztwa do partnerstwa. 25-lecie Grupy Wyszehradzkiej?. Jego uczestnikami byli: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, radny województwa Grzegorz Biedroń, burmistrz Wyszehradu András Félegyházi oraz starosta powiatu bardejowskiego Ing. Miroslav Bujda.

Podczas uroczystości wspominano też postać Marka Nawary ? pierwszego marszałka Małopolski i osoby niezwykle zasłużonej dla budowania samorządu terytorialnego w naszym kraju. 25 maja przypada bowiem 5. rocznica jego śmierci.

W trakcie spotkania marszałek Jacek Krupa oraz wiceprzewodniczący SWM Kazimierz Barczyk odznaczyli osoby szczególnie zasłużone dla budowania samorządności w Małopolsce Odznakami Honorowymi Województwa Małopolskiego ? Krzyżami Małopolski. Złote odznaki otrzymali samorządowcy: Teresa Starmach, Bernard Karasiewicz, Stanisław Kogut, Bogusław Król, Adam Najder, Stanisław Sukiennik, Andrzej Szkaradek i Roman Żelazny. Srebrne odznaki odebrali natomiast: Krystyna Pałkowska, Krzysztof Kosiba i Zygmunt Paruch.

Po części oficjalnej na starosądeckim rynku odbędzie się koncert zespołu Zakopower.

Przypomnijmy, że Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Za Biurem Prasowym UMWM – www.malopolskie.pl