Sędzia Rejonowy w Krakowie

W latach 1980-82 K. Barczyk był sędzią w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Rocznie wydawał ok. 500 orzeczeń – łącznie prawie 3000 – w zdecydowanej większości w różnorodnych sprawach cywilnych, gospodarczych. Sądy wyższej instancji uchyliły zaledwie ok. 30 jego wyroków lub postanowień (1/100).

Barczyk był liderem Solidarności w sądach krakowskich, członkiem prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości „S” i pełnomocnikiem ds. Nowelizacji Ustaw, za co jako jedyny sędzia w województwie krakowskim został odwołany przez Radę Państwa ze stanowiska sędziego (także z zakazem wykonywania zawodu adwokata) po wprowadzeniu stanu wojennego m.in. z Adamem Strzemboszem (luty 1982).